I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa

31 maja odbyło się I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa organizowana przez Zakład Inżynierii Spajania Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w siedzibie WIP przy ul. Narbutta 85 i 86.  Głównym współorganizatorem był Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych oraz technicznych w obszarze spawalnictwa. Integralną częścią I Mazowieckiego Sympozjum Spawalnictwa jest wystawa sprzętu spawalniczego.

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa - Ilustracja 1. Rejestracja uczestników.

Ilustracja 1. Rejestracja uczestników.

Ważnym aspektem organizacji tego przedsięwzięcia była jego zgodność z procesem podtrzymania uprawnień kompetencji inżynierów IWE. Kilka lat temu osobiście organizowałem podobne wydarzenia określane mianem Akademii CAD/CAM/CNC, które miały na celu zarówno prezentację różnych programów i systemów CAD/CAM, postępu technologicznego w zakresie obrabiarek CNC oraz prezentację sprzętu informatycznego dla inżyniera. Odbyły się tylko i aż dwie edycje Akademii CAD/CAM/CNC.

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa - Ilustracja 2. Aula WIP wypełnia się uczestnikamii.

Ilustracja 2. Aula WIP wypełnia się uczestnikamii.

Niewątpliwie I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa stanowi platformę dla transferu wiedzy technologicznej z zakresu spajania w zakresie B2B ale co ważniejsze uwzględnia w tym prace badawcze realizowane na uczelniach technicznych. Bez wątpienia zwiększa się udział uczelnianych ośrodków we wdrażaniu, doskonaleniu procesów technologicznych wykorzystujących różne techniki wytwarzania, w tym spawalnictwo. Poziom kompetencyjny pracowników Zakładu Inżynierii Spajania jest bardzo wysoki co stanowi istotną zaletę. Uczelniane zespoły sprawdzają się tam gdzie beneficjenci nie są w stanie samodzielnie rozwiązać problemy (kwestie zasobów ludzkich i finansowych).

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa - Ilustracja 3. Wystawa urządzeń i technologii spawalniczych.

Ilustracja 3. Wystawa urządzeń i technologii spawalniczych.

W I Mazowieckim Sympozjum Spawalnictwa udział wzięło około 260 zadekretowanych uczestników. Wydarzenie to należy uznać za udane zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym. Współcześnie wyższe uczelnie techniczne muszą/powinny współpracować z firmami produkcyjnymi oraz dostawcami technik wytwarzania. Kształcenie wysokiej klasy inżynierów wymaga współpracy z przemysłem.

Obecnie trwa IV Rewolucja Przemysłowa, która stanowi charakterystyczny element postępu technologicznego. Postęp technologiczny ma charakter przede wszystkim jakościowy. Nowe materiały, coraz węższe tolerancje obróbki, lepsza dokładność geometryczna, obróbka szybkościowa, szeroko pojęta automatyzacja stanowisk obróbkowych, w tym robotyzacja, nowoczesne CNC, czy druk 3D wymagają badań w zakresie technologicznego zastosowania.

Współpraca firm przemysłowych, wokółprzemysłowych oraz wyższych uczelni technicznych jest koniecznością.

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnictwa - Ilustracja 4. Organizatorzy I Mazowieckiego Sympozjum Spawalnictwa

Ilustracja 4. Organizatorzy I Mazowieckiego Sympozjum Spawalnictwa

Print Friendly
Share

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *