TeWy - Techniki Wytwarzania i Procesy technologiczne

Cyfrowy periodyk ściśle związany z wortalem technologicznym procestechnologiczny.com.pl

Od niemal samego początku na wortalu procestechnologiczny.com.pl dostępne są do pobrania pliki PDF. Zdecydowana większość z nich to pliki bezpłatne. Treść plików bezpłatnych w pełni odpowiada treściom określonych wpisów na wortalu. Treść plików płatnych została istotnie rozszerzona względem odpowiadających im wpisó na wortalu.