TeWy - Techniki Wytwarzania i Procesy technologiczne

Cyfrowy periodyk ściśle związany z wortalem technologicznym procestechnologiczny.com.pl

Od niemal samego początku na wortalu procestechnologiczny.com.pl dostępne są do pobrania pliki PDF. Zdecydowana większość z nich to pliki bezpłatne. Treść plików bezpłatnych w pełni odpowiada treściom określonych wpisów na wortalu. Treść plików płatnych została istotnie rozszerzona względem odpowiadających im wpisów na wortalu.

rysunekkonstrukcyjny.pl

Usługa płatnego dostępu do treści poradnika "Procesy technologiczne. Odczytywanie rysunku konstrukcyjnego" pod adresem rysunekkonstrukcyjny.pl. Treść poradnika dostępna jest w ramach zróżnicowanych subskrypcji. W poradniku omówiono podstawy czytania rysunku konstrukcyjnego z punktu widzenia technologa. Poradnik ten stanowi dobrą pomoc dla uczniów szkół średnich o profilach zawodowych, a także dla studentów kierunków mechanicznych. Planowana ścieżka rozwoju treści poradnika dedykuje ów poradnik także inżynierom.